BBC micro:bit

BBC micro:bit je mikropočítač orientovaný na školní mládež ve věku 11 až 12 let, který vznikl v britském univerzitním prostředí jako platforma, umožňující dětem základní seznámení s touto technikou. Předpokládá se, že v budoucnu se micro:bit stane díky své promyšlené konstrukci a masivní podpoře ze strany velkých firem standardem technické výuky v dané oblasti a probudí v mladých lidech zájem o techniku.

Ačkoliv micro:bit byl plánován jako jistá forma výukové „hračky“, jeho promyšlená koncepce ho umožňuje využívat i při následném hlubším seznamování s mikropočítačovými systémy. Po doplnění vnějšími obvody může micro:bit měřit fyzikální veličiny, sbírat data nebo ovládat rozličné akční členy (elektromotorky, serva atd.) a je tedy velmi vhodným prvkem pro zapojení do internetu věcí (IoT).

Hardware

Micro:bit je založen na obvodu SoC (system on a chip) firmy Nordic nRF51822[1] s 32‑bitovým procesorovým jádrem ARM Cortex‑M0 a komunikačním rozhraním Bluetooth. Toto rozhraní umožňuje  snadnou spolupráci s tablety nebo chytrými (smart) mobilními telefony.

S nadřízeným počítačem micro:bit komunikuje prostřednictvím rozhraní USB. Pro propojení desky s vnějším prostředním je určen zlacený přímý konektor, na který jsou vyvedeny všechny dostupné vstupní a výstupní signály a komunikační rozhraní.

Na desce micro:bit je umístěna matice 5 x 5 červených LED, na níž lze zobrazovat jednoduché obrázky, ikony nebo znaky, dvě uživatelsky programovatelná tlačítka, senzor zrychlení (akcelerometr) a senzor magnetického pole (kompas). Na desce je umístěno také pro začátečníky velmi důležité tlačítko RESET, které umožní při zbloudění nepovedeného programu uvést jediným stiskem micro:bit do výchozího stavu.

Toto vybavení umožňuje micro:bit přímo používat jako tzv. nositelnou („wearable“) elektroniku nebo vytvářet zábavné hračky a hříčky bez nutnosti připojovaní dalších zařízení.

Nutno ještě podotknout, že micro:bit je otevřená platforma, k dispozici je tedy kompletní výrobní i programátorská dokumentace, takže vaší fantazii nejsou kladeny žádné zbytečné překážky.


[1] Obvod SoC nRF51822 obsahuje 256 kB paměti Flash a 16 kB paměti SRAM.