FoXee

je kompaktní řídicí systém, který v rámci robotické větve výukového programu EDUtec firmy Teco a.s. vyvinula firma Smart-Bit.

Foxee

Po doplnění o kolečka s elektromotory a o další součásti může Foxee může fungovat samostatně jako dálkově řízený mobilní robot.

Mobilní robot Foxee

Základem Foxee je vestavný programovatelný automat Tecomat Foxtrot verze CP 1972, což je standardní průmyslový programovatelný automat, svými rozměry je vhodný i pro zástavbu do různých učebních pomůcek a „mechanických hraček“.
Program pro něj lze tvořit a ladit v profesionálním vývojovém systému Mosaic (nyní výrazně inovovaném a přívětivějším) v kterémkoliv jazyce podle normy IEC EN 61131-3, tedy v LD („příčkový diagram“, tj. jazyk kontaktních schémat), FBD (jazyk blokových schémat), IL (jazyk mnemokódů) nebo v pokročilém textovém jazyku strukturovaného textu ST.
Pro začínající zájemce asi bude nejpřístupnější grafický jazyk CFC (Continuous Flow Chart). Lze jej považovat za „nadstandard normy IEC“, do které se zatím nedostal. Je ale natolik intuitivní a popisný, že se stal oblíbeným nástrojem programátorů PLC.
Pro svou názornost a popisnost je jazyk CFC oblíben i u učitelů automatizace. Jde o editor, ve kterém se nejprve na plochu umístí funkční bloky a poté se propojí vzájemnými vazbami mezi sebou a se vstupy a výstupy. Lze realizovat i zpětné vazby. Z existujících funkčních bloků je možné snadno vytvořit velmi složitý program i celou hierarchii vlastních funkčních bloků. Pouhým ohraničením již odladěného schématu vznikne nový blok se vstupy a výstupy na hranách tohoto ohraničení. V případě potřeby lze celý program zapouzdřit do jednoho funkčního bloku a uložit do uživatelské knihovny. Promyšleně voleným souborem (knihovnou) funkčních bloků je možné významně zjednodušit programování a jeho výuku studentům zpříjemnit. Výuka se takto stává zajímavou hrou, při které si studenti osvojují návyky profesionálů.

Základní technické parametry Foxee:

Napájecí napětí: 12 V

Vstupy:

2x analogové 0 – 20 mA

Zapojení analogového vstupu Foxee

4x digitální

Zapojení jednoho digitálního vstupu Foxee

Výstupy:

8x digitální (DO0-D7), dvojčinný(-můstek), výkonový (trvale max. 2,7 A)

Zapojení výstupů Foxee

3x digitální (DO11-13), otevřený kolektor NPN, výkonový (max. 3 A)
2x digitální (D8, D9), otevřený kolektor PNP, výkonový (max. 3,7 A)
2x analogové AO0, AO1, rozsah 0 – 10 V, Imax. 10 mA

Komunikační rozhraní:

Sběrnice RS-485 (CH1)
Sběrnice RS-232 nebo RS-485 (volitelně n kanálu CH2)
Sběrnice CIB/TCL2
WiFi