H-plot

Souřadnicový zapisovač a manipulátor H-plot je v závěrečné fázi vývoje, takže prozatím jen několik fotografií na ochutnávku: