Průmysl 4.0

Jsme připraveni na velké technologické změny? Během několika let věda a praxe mnohé změní. Svět vstoupí do éry pokročilé robotiky a umělé inteligence. Roboti budou pracovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Budou příjemnou a nenáročnou pracovní silou. Jediné, co zatím nebudou umět, je snít, tvořit a programovat. To je příležitost pro nás.
Pojem Industrie 4.0 (též Industry 4.0, Průmysl 4.0 nebo také čtvrtá průmyslová revoluce) byl poprvé použit v roce 2011 na Hannoverském veletrhu a v roce 2013 byla myšlenka Industry 4.0 jako komplexní dokument tamtéž uvedena v život. Industrie 4.0 je oficiální projekt německé vlády, který usiluje o vytvoření inteligentních továren propojením automatizovaných výrobních systémů do průmyslového Internetu věcí s využitím moderních technologií, které už dozrály pro nasazení v průmyslu.

Čtvrtá půmyslová revoluce – Industry 4.0

A co Česká republika?

Vyspělé průmyslové země samozřejmě postupně vytvářejí své vlastní iniciativy, které na iniciativu Industrie 4.0 reagují. Česká republika nezůstává pozadu. Na objednávku Ministerstva průmyslu a obchodu byl připraven dokument s názvem Národní iniciativa Průmysl 4.0. Aby čtvrtá průmyslová revoluce skutečně přinesla hmatatelné výsledky, je třeba opustit staré modely myšlení a nechat vznikat nové, které budou respektovat propojení virtuálního a fyzického světa. Jádro této revoluce spočívá v kybernetice, v inteligentních strojích a jejich propojování a v inteligentním zpracování a ukládání dat. To způsobí v budoucnu změny v potřebných profesích, změny na trhu práce, změnu v chápání jednotlivých výrobních i obchodních procesů. Na to však musí být připraven především vzdělávací systém, který by měl být vždy o krok vpředu. A protože odpovídající vzdělání je pro Průmysl 4.0 klíčové, je nutno restrukturalizovat vzdělávací systém, zejména, na středních a vysokých školách. Musíme si stále důrazně připomínat, co by se stalo, pokud bychom novou průmyslovou revoluci nechali plynout mimo nás. Ztratili bychom konkurenceschopnost. Výroba by se nakonec odstěhovala od nás jinam. Nemáme jinou volbu.

Jak je na tom zbytek světa?

Z předchozích řádek by se mohlo zdát, že iniciativa Industry 4.0 je výhradně evropskou záležitostí. Není tomu tak! V USA existuje sdružení firem, zabývající se standardizaci a unifikaci. Vláda USA aktivně podporuje iniciativu Advanced Manufacturing Partnership 2.0, která dovoluje zúčastněným agenturám vyhlašovat projekty, zaměřené na automatizaci ve výrobě. Název Industry 4.0 není pravděpodobně používán jen z taktických důvodů. V Číně vznikla iniciativa Made-in-China 2025, která téměř přesně kopíruje Industry 4.0, což je pochopitelné, protože na vzniku této iniciativy mají velký podíl německé firmy. Japonská vláda se do rozvoje průmyslu nevměšuje a ponechala vytvoření koncepce v rukou velkých firem, které založily konsorcium Industrial Value Chain Initiative, jenž sdružuje prostředky na vytváření integrovaných řešení.
Zvýšit kvalifikaci stávajících pracovníků a vyškolení nových nepůjde beze změny učebních postupů. Podle Komenského „škola hrou“ je třeba žákům názorně ukázat, co celý koncept Průmyslu 4.0 znamená v praxi. To ovšem znamená, že školy budou muset začít používat nové moderní učební pomůcky, protože demonstrovat způsoby výroby čtvrté průmyslové revoluce se stávajícím školním vybavením není uskutečnitelné a již vůbec není realizovatelná výuka ve skutečném provozu.