Továrna na stole

Továrna na stole_2Projekt Továrna na stole je odpovědí na poptávky školství po moderních učebních pomůckách, které by splňovaly požadavky národní iniciativy Průmysl 4.0.

Továrnu na stole tvoří stále se rozšiřující soubor modelů robotů, manipulátorů a k nim příslušejících doplňků, ze kterých je možno sestavit funkční modely výrobních linek, na kterých je možno demonstrovat principy iniciativy Průmysl 4.0.

Projekt je koncipován jako otevřený, všechny modely je možno kombinovat se všemi běžně dostupnými řídícími platformami, které se ve školách vyskytují, tedy od mikrokontroléru PICAXE přes Arduino a programovatelné automaty až po počítače třídy PC.

Protože se jednotlivé části souboru prozatím vyrábějí v malých sériiích, je možno je na zakázku upravovat přesně podle potřeb výuky.


Portman

PortMan_2_tPortman (Portálový Manipulátor) je malý manipulační robot, který slouží k výuce programování v podmínkách, které simulují skutečné provozní podmínky.

V základním provedení je určen s manuálním ovládáním jako učební pomůcka pro žáky 1. stupně základních škol, ale je k němu možno připojit téměř jakýkoli řídící systém na bázi osmi nebo 32bitový mikrokontrolérů, programovatelných automatů či počítačů třídy PC s libovolným operačním systémem
Jako řídící systém je standardně používáno Arduino s nahraným programem GRBL 1.1, který umožňuje manipulátor ovládat pomocí tzv. G-kódů, tedy tak, jak je běžné v průmyslu.
Těsně před dokončením je program pro operační systém Android, který umožní ovládání manipulátoru i pomocí tabletů a chytrých telefonů.
Manipulátor Portman je konstruován jako stavebnicový a je vyráběn na zakázku v rozměrech podle přání zákazníka.

Kartman

Kartman_1_bw_2_tKartman (Kartézský Manipulátor) je malý manipulační robot, který slouží k výuce programování v podmínkách, které simulují skutečné provozní podmínky.

Kartman je sestaven z profilů V-slot, poháněn je krokovými motory velikosti NEMA 17. Osy X a Y se pohybují pomocí ozubených řemenů, osa Z polohována čtyřchodým trapézovým šroubem se stoupáním 8 mm, aby byla zajištěna její samosvornost.
Manipulátor Kartman je konstruován jako stavebnicový a je vyráběn na zakázku v rozměrech podle přání zákazníka.
Jako řídící systém je standardně používáno Arduino s nahraným programem GRBL 1.1, který umožňuje manipulátor ovládat pomocí tzv. G-kódů, tedy tak, jak je běžné v průmyslu.
K ovládání je však možné použít libovolný osmi nebo 32bitový mikrokontrolér, programovatelný automat či počítač třídy PC s libovolným operačním systémem.
Těsně před dokončením je program pro operační systém Android, který umožní ovládání manipulátoru i pomocí tabletů a chytrých telefonů.
Kartman ale není jen učební pomůcka – může nahradit člověka i při jednoduchých a často se opakujících montážní či manipulačních operacích v drobné a střední výrobě.

Servant

servant_800Nový robotický manipulátor SERVANT. Jak jeho jméno naznačuje, je určen jako pomocník do modelů automatizovaných linek, nebo pro velmi jednoduché manipulace.
Na obrázku je prototyp, vyrobený ze zbytků materiálu, na němž jsou ověřovány klíčové uzly konstrukce, především převod plastovými ozubenými koly Merkur.
SERVANT je poháněn dvěma krokovými motory velikosti NEMA 17, v ose X se pohybuje po vodícím profilu V-slot.


Pásový dopravník

pasovy-dopravnikŠířka 60 mm
Délka 400 mm
Rychlost 0 až 300 mm/s
Pohon krokovým motorem velikosti NEMA17
Textilní pás průmyslové kvality
Dodáváno bez řídící jednotky motoru – nutno objednat samostatně