Jak to začalo...

BBC MicroBit

BBC Micro:bit

Idea mikropočítače micro:bit vznikla mezi roky 2014 a 15 z iniciativy britské mediální společnosti BBC v nostalgické návaznosti na téměř čtyřicet let starý projekt stolního počítače Micro. Stejně jako projekt Micro, vznikal i micro:bit od základu jako učební pomůcka, kladoucí si za úkol zasvětit žáky základních škol do tajů výpočetní techniky. Současný projekt micro:bit je sice iniciativou BBC, ale na jeho vývoji se podílí mnoho firem zabývajících se výpočetní technikou, v jejichž čele stojí Microsoft a NXP semiconductors. Projekt financují velké světové banky, které nahlédly výhodnost investice do technického vzdělávání mládeže. Primární motivací pro vývoj micro:bitu byla snaha odlákat mládež od pouhého pasivního používání různých komerčních elektronických hraček, především „chytrých“ mobilních telefonů, k vlastní tvůrčí činnosti, rozvíjející jejich technické myšlení. Proto na podzim roku 2016 britská vláda darovala micro:bit každému žáku 7. třídy základní školy ve své zemi a dosavadní praktické zkušenosti ukazují, že micro:bit se stává díky své promyšlené konstrukci v daném segmentu standardem technické výuky a že skutečně umí probudit zájem i v méně technicky nadaných mladých lidech. Že se podaří vzbudit hlubší zájem o výpočetní techniku u chlapců se dalo očekávat, ale micro:bit slavil velké úspěchy i u děvčat, kterým pomohl hravým způsobem překonat jejich počáteční obavy ze setkání s technikou.

micro:bit

Programovací jazyky

Makecode editor

Microsoft Makecode

Základní editor, běžící přímo v prohlížeči webových stránek, je na první pokusy vynikající. Umožňuje programovat blokově a příkazy se skládají k sobě jako puzzle. Bloky nelze sestavit chybně, takže odpadá hledání syntaktických chyb. Většinu programů je možné ihned zkoušet v simulátoru i bez připojeného micro:bitu.

Micropython

MicroPython

práce přímo v prohlížeči, odkaz na dokumentaci, zkratky kódu snippets, vzorový program při spuštění

Mu Micropython

Mu MicroPython

Složitější projekty v jazyce Python umožňuje tvořit offline editor Mu, který je dostupný pro mnoho platforem. Není omezený pouze na programování micro:bitů, zvolené zařízení se vybírá při startu editoru nebo tlačítkem Mode. Samozřejmostí je nápověda a našeptávání, oproti online editoru obsahuje navíc tlačítka pro přímé nahrání programu do micro:bitu (Flash), přístup k souborům na micro:bitu (Files), přímou komunikaci s micro:bitem (REPL) a vizualizace dat v grafu (Plotter).

ARM MBED

C++

Protože micro:bit je založen na procesoru ARM, k nejmocnějším programovým prostředkům patří jazyk C/C++. Prostředí mbed nabízí online vše potřebné pro vývoj, včetně editace kódu, kompilace programů a správy verzí.